HARDGEL

Hardgels

IMG-PRODUCT

Esmozax DSR

Esomeprazole Magnesium 40 mg+ Domperidone 30 mg...

IMG-PRODUCT

Pantazin-DSR

Pantoprazole Sodium 40 mg + Domperidone 30 mg...

IMG-PRODUCT

Pantaron DSR

Pantoprazole Sodium 40 mg + Domperidone 30 mg Capsule...

IMG-PRODUCT

Repraze-L

Rabeprazole Sodium 20 mg + Levosulpride 75 mg...

IMG-PRODUCT

Repraze-D

Rabeprazole sodium 20 mg + Domperidone 30 mg...

IMG-PRODUCT

Itrarapid

Itraconazole 200 mg...

IMG-PRODUCT

Itrarapid 100 mg

Itraconazole 100 mg...